Nieuws en actualiteiten

broodvrucht.jpg

Wiswa Sarnámi Diwas
Internationale Dag van het Sarnámi

 

De lancering van deze website is de eerste activiteit in het kader van de viering van de eerste Internationale Dag van het Sarnámi in het jaar 2020. Het was op 13 juni 1973 toen op uitnodiging van Jit Narain een groep studenten bij elkaar kwamen, thuis bij hem aan de Oude Vest 33-D in Leiden. Allen waren gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Surinaams-Hindustaanse cultuur. Tijdens deze bijeenkomst hield Motilal Marhe een lezing over de positie van het Sarnámi in de Surinaamse samenleving. Deze bijeenkomst werd daarmee de eerste bijeenkomst ooit georganiseerd, waarbij überhaupt over het Sarnámi als moedertaal van de Surinaamse Hindustanen werd gesproken. Ook werd tijdens deze bijeenkomst heel nadrukkelijk voor de naam Sarnámi gekozen en niet voor ‘Sarnámi-Hindostani’ die tot dan gangbaar was. In een vervolgbijeenkomst op 27 juni 1973 wordt door de aanwezigen geconstateerd dat de taal in verdrukking is geraakt en dat actie zeer geboden is. Letterlijk staat in de notulen van deze bijeenkomst, gemaakt door Naushad Boedhoe, het volgende geschreven: “Het Sarnámi is dermate in verdrukking geraakt dat bij Sarnámi-sprekers valse schaamte een belangrijke rol gaat spelen. Zo erg dat overlevering van het Sarnámi inzet wordt.”

Naar aanleiding van dit historische feit heeft het Sarnámi Instituut Nederland besloten om de datum 13 juni voortaan te omarmen als de Internationale Dag van het Sarnámi. Vanaf dit jaar zal op 13 juni elk jaar de Internationale Dag van het Sarnámi worden georganiseerd. Op deze dag zullen we stil staan bij de positie van het Sarnámi in zowel Suriname als in Nederland en zullen we nadrukkelijk pleiten voor de verdere emancipatie van de moedertaal van de Surinaamse Hindustanen. Dat zal gebeuren middels het organiseren van diverse activiteiten, zoals lezingen, workshops en seminars, het uitschrijven van een prijsvraag, een jaarlijkse groot Sarnámi Dictee en diverse literaire voordrachten. Ook zullen er diverse films en documentaires worden vertoond, met interviews met Sarnámi-sprekers en schrijvers.

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is dit jaar een openbare bijeenkomst ter viering van de Internationale Dag van het Sarnámi niet meer mogelijk. Vandaar dat de lancering van deze Wiswa Sarnámi Diwas digitaal zal geschieden, gestreamd via de Facebookpagina en op internet. In een gevarieerd programma zal aandacht besteed worden aan het begin van de Sarnámibeweging en de strijd die daarna gevoerd is. Ook zal er stil gestaan worden bij de verdere ontwikkeling van deze taal. Het programma zal een uur duren en zal naast de toelichting bestaan uit enkele videoboodschappen en wat literaire en muzikale optredens (clips). Ook zal op deze dag een bijzondere Sarnámi verhalenbundel worden gepresenteerd. Het gaat hier om een unieke verhalenbundel waarbij dertien auteurs die het Sarnámi een warm hart toedragen een bijdrage hebben geleverd. Sommigen zijn professionele schrijvers/dichters en anderen hebben voor het eerst een verhaal in deze taal geschreven. Deze verhalenbundel is een mijlpaal voor de ontwikkeling en verdere verspreiding van deze taal. Nooit eerder werd er een boek gepubliceerd met Sarnámiverhalen van verschillende schrijvers in een bundel. Het boek zal op een bijzondere wijze digitaal worden gepresenteerd.

Enkele geplande activiteiten zullen worden verplaatst naar het einde van dit jaar. Zo zal het Sarnámi Dictee dit jaar nog plaatsvinden, zodra de mogelijkheid bestaat om met een grote groep mensen verantwoord bij elkaar te komen. Allicht zal dat gecombineerd worden met een voorlichtingsbijeenkomst over het Sarnámi in de vorm van een literair café. Hopelijk kunnen we volgend jaar op 13 juni dan echt starten met de openbare viering van Wiswa Sarnámi Diwas, de Internationale Dag van het Sarnámi.