Artikelindex

 

Literatuur

Arya, U., Ritual Songs and Folksongs of the Hindus of Surinam. Leiden: E.J. Brill, 1968.

De Blecourt, W. , Koman, R., Van der Kooi, J., Meder, Th., Verhalen van stad en streek, sagen en legenden in Nederland. Bert Bakker, 2010. 

De Klerk, C.J.M., Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeïsme in Suriname. Amsterdam: Urbi et Orbi, 1951.

De Klerk, C.J.M., De immigratie der Hindostanen in Suriname. Amsterdam: Urbi et Orbi, 1953.

Dekker, T., Roodenburg, H., Rooijakkers, G. , Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. SUN Uitgeverij/Meertens Instituut, 2000.

Helman, A., Cultureel Mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers,  1977.

OSO, Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, Orale tradities. Stichting Intituut ter bevordering van de Surinamistiek, jaargang 8, nummer 2, december 1989.

Raghoebier, R., Sanskriti ki Baten; bijdragen tot de kennis van de Hindostaanse Cultuur in Suriname. Paramaribo: Uitgave Ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, afdeling Cultuurstudies, 1987.

Stoett, F. A., Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1923-1925. 

Van Lier, van, R.A., Samenleving in een grensgebied, een sociaal-historische studie van Suriname. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971.

Voorhoeve, Jan & Lichtveld, Ursy M., (eds.), Creole Drum: an anthology of Creole literature in Surinam. With English translations by Vernie A. February. New Haven and London: Yale University Press, 1975.

 

[1] In 1989 heb ik in theater De Unie in Rotterdam een presentatie verzorgd over de orale traditie van de Surinaamse Hindustanen. Dit, op uitnodiging van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek. Na mijn presentatie heeft de redactie van OSO, het tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, een ongeautoriseerd artikel gepubliceerd met deze zelfde titel, dat een hele korte weergave was van mijn presentatie. OSO, Orale tradities, jaargang 8, nummer 2, december 1989.

[2] Als Sarnámist schrijf ik het woord Hindustaan/Hindustanen liever met een ‘u’ in plaats van een ‘oe’ of een ‘o ‘ omdat dit in lijn is met de officiële Sarnámi spelling. 

[3] Helman 1978:82

[4] Helman 1978:115

[5] Uttar Pradesh en Bihar zijn Indiase deelstaten en liggen in het noorden van het land. Uit deze streken zijn de meeste Brits-Indische immigranten als contractarbeiders naar Suriname gekomen in de periode 1873-1916. In totaal zijn in deze periode 34.304 mensen naar Suriname gehaald om op de talrijke plantages te werken. 

[6] De Klerk 1998:70

[7] De Klerk 1998:78

[8] Van Lier 1971:162

[9] Van Lier 1971:163

[10] Arya 1968:2

[11] Arya 1968:3

[12] Stoett 1923-1925