Artikelindex

 

Eigen tijdschriften

In mei 1983 bracht het Kollektief het eerste nummer van een eigen driemaandelijks blad uit, ‘Kollektief’. Nummer 1/3 (februari 1984) van dit blad was geheel aan het Sarnami gewijd, met artikelen in het Nederlands over de Sarnami-beweging en over de taal zelf. De verdere ontwikkeling van het Sarnami als lees- en schrijftaal werd echter sinds 1982 vooral gestimuleerd door het grotendeels in het Sarnami gestelde blad ‘Sarnami’, dat van januari 1982 tot juni 1986 onder redactie van Jit Narain vanuit Den Haag verscheen. Het eerste jaar was de frequentie vier nummers, daarna teruggebracht tot drie nummers per jaar, soms gecombineerd in dubbelnummers. De eerste nummers werden uitgebracht met financiële steun van enkele welzijnsorganisaties voor Surinamers en van het Kollektief, dat echter als zodanig geen invloed op de inhoud lijkt te hebben gehad. Sinds het tweede nummer van de derde jaargang werd het blad, dat verspreid werd in Nederland en Suriname, uitgebracht onder auspiciën van de Stichting Sarnami Nederland (SSN, waarover hieronder meer), waarin Narain een belangrijke positie inneemt. De inhoud van ‘Sarnami’ is gevarieerd: op het literaire vlak poëzie, korte verhalen, vervolgverhalen en toneelstukjes. Het bevat echter ook informatieve artikelen, niet alleen over het Sarnami zelf en de emancipatie van de taal, maar ook over uiteenlopende onderwerpen als cultuur, consumentenbelangen (in een aantal nummers een vaste rubriek), literatuur, sociologie, reiservaringen in India, seksualiteit en biologie (vanaf het eerste nummer een vaste rubriek, verzorgd door de bioloog L. Goerdayal). De waarde van ‘Sarnami’ ligt niet alleen in het verspreiden van Sarnami-literatuur, maar zeker ook op het punt van het ontwikkelen van een lees- en schrijftraditie waar het niet-literaire teksten betreft. Het toont aan dat het mogelijk is om in het Sarnami over elk gewenst onderwerp te schrijven en tracht ook het lezen en schrijven van zulke artikelen te stimuleren - een onontkoombare voorwaarde voor een herwaardering van de taal. Mede om het lezen en schrijven in het Sarnami te bevorderen verscheen in 1987 het Sarnami-leerboek Ká hál, geschreven door Jit Narain en Theo Damsteegt, de auteur van dit artikel.