Artikelindex

 

Literatuur

(AS = Aisa Samachar; LR = Lalla Rookh)

Adhin, J.H. 1961. Development planning in Surinam. Utrecht: H.J. Smits.

idem 1964. Geromaniseerde spelling van het Sarnami Hindustani (Surinaams-Hindostaans). Paramaribo: Bureau Volkslectuur.

idem 1985. Recensie van Marhé (1985). Oso 4/2: 251-257.

Arya, U. 1968. Ritual songs and folksongs of the Hindus of Surinam. Leiden: Brill.

Azimullah, E.G. 1969. ‘Geschiedenis van de Hindostanen’. Schakels S-71:22-29.

Bajnath, K. 1978a. Interview met Jit Narain. AS 4/4:25.

idem 1978b. ‘Het beginstadium van de Sarnami literatuur’. LR 3/6: 29-35.

idem 1984. Recensie van Baldewsingh (1984). Bhásá 1/4:24-26.

idem 1985. ‘Recente Sarnami-literatuur’. Bhásá 2/3:11-16; 2/4:11-18.

Baldewsingh, R.S. 1984. Stifa. Den Haag: SSN.

idem 1987. Sunwái kahán. Den Haag: Surinen.

Boedhoe, N. 1978. ‘De verdere ontwikkeling van het Sarnami zal alles behalve gemakkelijk verlopen’. LR 3/6:41-46.

Choenni, Gh. 1980. Asa (Hoop).

Damsteegt, Th. 1984a. ‘Sarnami taal en literatuur’. In J. Funke en L. de Voogd (red.), Literatuur en talen van Suriname: een kennismaking. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 15-23.

idem 1984b. Recensie van Baldewsingh (1984). AS 10/5:29f.

idem 1985. ‘Kenmerken en ontwikkeling van het Sarnami’. Oso 4/2:159-168.

Damsteegt, Th. en Jit Narain 1987. Ká hál, leerboek Sarnami, Surinaams Hindostaans. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum.

[p. 43]

Eersel, Ch.H. 1969. De Surinaamse taalsituatie. Paramaribo.

Encyclopedie van Suriname, 1977. Red. C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve. Amsterdam: Elsevier.

Gajadin, Ch. z.j. De zon vloeit weg uit mijn ogen. Rotterdam: (F)utile.

idem 1978. Van erf tot skai. Rotterdam: Futile (2e druk).

idem 1979. Padi voor batavieren. Rotterdam: Futile.

idem 1984. Kab ke yaad/Van wanneer een herinnering. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum.

Geluiden/Opo sten, red. G. Ashruf e.a. 1984. Utrecht/Nieuwegein: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers in Nederland/Stichting Basispers.

Gobardhan, R. 1980. Recensie van Choenni (1980). AS 6/5:17.

Huiskamp, A.B. 1978-1980. Soeroe se soeroe kar I, II. Paramaribo: Summer Institute of Linguistics.

Kempen, M. van 1985. Recensie van Narain (1984). De Ware Tijd, 25 juli.

idem 1987a. ‘Drie beelden van een land ver weg’. Bhásá 4/1: 10-20.

idem 1987b. De Surinaamse literatuur 1970-1985, een documentatie. Paramaribo: De Volksboekwinkel.

Kishna, S. 1979. Lexikale interferentie in het Sarnami, een sociolinguïstische benadering. Universiteit van Amsterdam, doctoraalscriptie ATW.

idem 1981. ‘The recipient state construction in Sarnāmi’. In T. Hoekstra et al. (eds.), Perspectives on functional grammar. Dordrecht/Cinnaminson: Foris.

idem 1983. ‘Het ontstaan van het Sarnami’. In E. Charry e.a. (red.), De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 67-92.

idem 1985. Prins Awin en de twee leeuwewelpjes. Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie i.s.m. Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport.

idem 1986. De fluitspeler. Paramaribo.

Klerk, C.J.M. de 1953. De immigratie der Hindostanen in Suriname. Amsterdam: Urbi et Orbi.

Koefoed, G. 1984. Shrinivāsi, Een weinig van het andere. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Geert Koefoed. Haarlem: In de Knipscheer.

Kollektief, 1984. ‘Sarnami-beweging: oorsprong en ontwikkeling’. Kollektief 1/3:3-7.

Lalla Rookh, 1982. Verslag congres Lalla Rookh. LR 7/1:4ff.

idem 1984. idem, Recensie van Baldewsingh (1984). LR 9/6:22f.

Mahabier, B. 1978. ‘Jumpa Rajguru heeft een lange weg te gaan’. LR 3/6: 3-7.

idem 1985. Recensie van Baldewsingh (1984). OSO 4/1: 114-117.

[p. 44]

Marhé, R.M. 1978. ‘Nieuw Sarnami talent maakt debuut als dichter’. AS 4/5:17.

idem 1978-79. ‘Waarom toch die emancipatie van het Sarnami?’. LR 3/6 (1978):10-29; Oso 3/1 (1978):13-31; bijlage bij AS 4/9, 10 (1979).

idem 1983. ‘Waarom toch die emancipatie van het Sarnami?’ (herziene uitgave). In E. Charry e.a. (red.), De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 95-117.

idem 1985. Sarnami byākaran. Een elementaire grammatica van het Sarnami. Den Haag: Stichting voor Surinamers.

Naipal, A. 1984. Recensie van Baldewsingh (1984). Palet 1/2:4.

Narain, J. 1977. Dal bhat chatni.

idem 1978. ‘Sarnami men bhi bol’. LR 3/6:38-40.

idem 1980. Hinsa-parsād/Geweld loont. Den Haag.

idem 1981. Jatne ujjar joti otane gahra jhalka/Hoe blanker het licht hoe dieper de blaren. Den Haag.

idem 1984. Wie wil wonen op de oever waarom koerst hij naar de zee/Mange ghat pe jiwan jhele kahen naw samundar khewe. Den Haag.

idem 1987. Waar ben je daar/báte huwán tu kahán. Paramaribo: SSN.

Orie, Ch. en Ch. Gajadin (red.) 1986. Vrouw en religie. Hilversum: Feduco.

Ramlal, D. en R. Samlal 1977. Sarnami Hindi, een eenvoudige handleiding. Utrecht: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsstichtingen voor Surinamers.

Rellum, T. 1985. Recensie van Gajadin (1984) en Narain (1984). Oso 4/1:109-113.

Rutgers, W. 1986. Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven. Oranjestad/Den Haag: Charuba/Leopold.

Shrinivāsi 1968. Pratikshā. Paramaribo.

idem 1970. Dilākār. Paramaribo.

idem 1974. Oog in oog/Frente a frente. Paramaribo.

Surinaams Jongeren Overleg 1985. ‘Forumdiscussie Surinaams Jongeren Overleg’. AS 11/1:4.

 

 

BRON: Hindostanen in Nederland, Uitgeverij Garant, 1990